GDPR

Udělujete tímto souhlas zdravotnickému zařízení ANSA Sanatorium s.r.o., se sídlem Krkonošská 153, 54301 Vrchlabí, IČ: 25950924 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • IP adresu

Souhlasíte s tím, aby správce shromažďoval, zpracovával, uchovával Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři a v další komunikaci, včetně případných údajů o Vašem zdravotním stavu, a to v automatizovaně vedené databázi, za účelem zpracování a zodpovězení Vašeho dotazu, a to na dobu neurčitou ode dne udělení tohoto souhlasu.

Pro poskytnutí údajů a skutečností firmě ANSA Sanatorium s.r.o., tak v rozsahu komunikace prostřednictvím této poradny rovněž zprošťujete lékaře odpovídajícího na Váš dotaz povinnosti mlčenlivosti podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu viz. kontaktní údaje společnosti

Reference / názory našich klientů

Parkovací kartu si prosím vyzvedněte u zdravotní sestry